german flag WOODSTOCK DREAM (in German)

woodstock dreams bob dylan book in German * WOODSTOCK DREAM, by Elliott Landy, teNeues Verlag Kempen 1999, 397 pages  ISBN 10: 3823854526 ISBN 13: 9783823854524