ΜΠΟMΠ ΝΤΥΛΑΝ - ΤΖΟ ΞΙΛΛ, ΓΟΥΝΤΥ ΓΚΑΘΡΥ

BOB DYLAN -ΤΖΟ ΞΙΛΛ, ΓΟΥΝΤΥ ΓΚΑΘΡΥ umberto fiori book in Greek ΜΠΟMΠ ΝΤΥΛΑΝ - ΤΖΟ ΞΙΛΛ, ΓΟΥΝΤΥ ΓΚΑΘΡΥ (BOD DYLAN, JOE HILL, WOODY GUTHRIE) by Umberto Fiori, Greece 1981, 194 pages. Np ISBN.