ה״מ אחך׳מ (KHAIM ARERIM), Israel

khaim arerim magazine Bob Dylan cover story  May 2003, 4 pages.