BLITZ, Portugal

blitz 2006 magazine Bob Dylan cover story
1985, 2 pages
magazine Bob Dylan cover story
June 2006
blitz 2012 magazine Bob Dylan cover story
May 2012