NOBEL PRIZE OF LITERATURE ANNOUNCEMENT,
14 October 2016 - flag poland POLAND

gazeta wyborcza magazine Bob Dylan front cover
GAZETA WYBORCZA
rzeczpospolita magazine Bob Dylan front cover
RZECZPOSPOLITA

 

Free counters!