NOBEL PRIZE OF LITERATURE ANNOUNCEMENT,
14 October 2016
flag poland POLAND

gazeta wyborcza magazine Bob Dylan cover story
GAZETA WYBORCZA
rzeczpospolita magazine Bob Dylan cover story
RZECZPOSPOLITA