לה׳טדך (LAHITON), Israel

lahiton israel magazine Bob Dylan cover story 23 August 1970, 1 page